Grisproduktion

På Böketofta har det funnits grisar på olika sätt mycket länge. Det sägs även att namnet Böketofta kommer från att grisarna bökat så mycket en gång i tiden. På -90 talet hade vi 450 utegående suggor efter Engelskt mönster. Suggorna levde ute året runt och hade speciella hyddor för att föda i och större hyddor med andra suggor under havande tiden. Det fungerade ungefär som att stall utan tak. Grisarna mådde mycket bra det var dock mycket arbetsintensivt med hög foderförbrukning. Vi var kanske för tidiga med det var svårt att få ut det marknadspris som krävdes för denna dyrare uppfödningsform. Efter ett antal år stängde vi produktionen och byggde ett suggstall.

Idag bedrivs en integrerad produktion med ca 600 suggor. Vi tillverkar närproducerad mat till grisarna i vårt foderkök. De flesta av råvarorna producerar vi själva på gården, korn, vete, rågvete, havre och åkerbönor. Därutöver köper vi in en del biprodukter från mjölktillverkning och vodkatillverkningen i Åhus plus en till vitaminer etc. Vår Svenska modell ställer helt andra krav än t ex i Danmark o Tyskland med en hög djurvälfärd som hög prioritet. Värme till grisarna kommer från en halmpanna som eldas med halm från våra fält. Gödsel från grisarna går tillbaka till åkrarna och får grödorna att växa.

Sedan vintern 2020 har vi tagit en biogasanläggning i drift och tagit steget fullt ut till en cirkulär produktion. Gödsel från grisarna producerar nu genom anläggningen både el o värme till vår grisproduktion. Vi är mer än självförsörjande av el och överskottet sälj ut på nätet. Gödseln sprids sedan på våra åkrar efter förädlingen i biogasproduktionen. Den blir mer lättare för grödorna att ta upp näringen och dessutom har doften försvunnit. Denna investering har skett med hjälp av stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Pink pig20160413123940982_3

IMG_6980IMG_6982

EU-logo-jordbruksfonden-fargIMG_6982IMG_6644